در چنین روزهایی در سال 1357 ملت ایران در پاسخ به ندای امام خمینی(ره) در سرتاسر کشور پهناور ایران خیابان ها را به تصرف خود درآورده بودند و علیه ظلم، ستم و دیکتاتوری محمدرضا پهلوی مبارزه می کردند. اما محمد رضا پهلوی در اوج تکبر به فریادهای مردم بی اعتنا بود و تمام اعتراضات را کار بیگانگان و دشمنان می پنداشت و به طرز وحشتناکی در حال سرکوب معترضان بود. اما در خوانسار در تاریخ 2 آذر 1357 که مصادف با سیزده محرم بود شهر بوی شهادت می داد و عوامل رژیم تا دندان مصلح بر روی تظاهرات مردم آتش گشودند و سه نفر از بهترین جوانان شهر را به شهادت رسدند. آری شهیدان محسن سقایی، سید سعید غضنفری و جواد عصاری با خون خود مقدمات پیروزی انقلاب را فراهم کردند متعاقب آن با اوج گیری انقلاب در تاریخ 22 دی ماه 1357 اصغر عرب(شبانی) به شهادترسید. همزمان با این تحولات برخی از جوانان خوانسار خود را به مرکز تحولات انقلاب یعنی تهران رسانده بودند. شهدایی مانند تیمور باسمچی در تاریخ 16 آذر ، سید محمد نقی یازاج در تاریخ 9 دی و سید محمد ذوالفقاری در روز 22 بهمن 1357 در تهران به شهادت رسیدند. تاریخ نشان داده که هیچ دیکتاتوری فرجام خوبی نداشته است. در همین سال های اخیر نیز دیکتاتورهایی مانند صدام، بن علی، قذافی و مبارک در اوج اقتدار سقوط کردند.

یاد و خاطره تمام شهدای انقلاب گرامی باد.

شعری زیبا از شاعر انقلابی حمید طریقت در مورد شهدای انقلاب اسلامی خوانسار

ســــیزده روز از مُــــحرم رفـته بود *** عصر روز سیزده دل خسته بود

شهر گویا روز وشب بی تاب بود***  پشت پرده ، گوئیا مهتــاب بــــود

شد خیابان از شهیدان رنگ رنگ *** کوچه وبازار شد مـیدان جــنــگ

رهــــبری ســـردار آن پیــکار بـــود *** رهـــروان را کاروان ســـالار بـود

دفتــــــر ثبـــت اَمـــیرانی  دلــیـــر *** مانــــدگار ویادگاری  کم نـظیــر

دفتـــر فیض شهادت باز شــد  *** عاشــقان را ثبت نام آغاز شد

نام ســربازان تاریــخ وطــــن *** ســرفــرازانی زخوانـــســار کُــهن

آنکه در اوج جوانی شد شهــید***شیرمسلک جاودانی شد سعید

شـــد شبانی اصــغر این کاروان ***  ذوالفقاری قافله ســالار آن

نام هریک شد مزین در  بیان *** قــــوم عصاری جوادش جاودان

سید نقی یازاج از یاران عشق ***محسن سقائی و باران عشق

یاد مردان شـهادت زنده باد ***  نام یاران زنـــده وپاینــده باد

طبع من در وصف یاران نا رسا ***اَجرمردان شــهـــادت با خدا